Outdoor

Leven is onafscheidelijk verbonden met bewegen. Bewegen is gezond. Het is belangrijk om gezond te blijven bewegen.

Het lessenrooster van KinesoFIT vind je hier.

In samenwerking met Zara Claessens, Pevita en Nazali

Verbinden

Maatregelen inzake levensstijl blijken doeltreffend te zijn om het optreden van welvaartsziekten zoals diabetes type II, hypertensie, hart- en vaatziekten, enz. te voorkomen of te vertragen. Regelmatig gezond bewegen is hierbij essentieel. Met de derde pijler KINESOoutdoor wil STAC KINESO ondersteuning bieden om te blijven bewegen onder deskundige begeleiding.

Wat is er nou leuker om wekelijks in groep te blijven bewegen en het aangeleerde en het behaalde resultaat te behouden en/of te versterken buitenshuis ?

De pijler KINESOoutdoor omvat buitenactiviteiten zoals StartToRun, Bootcamp, gezondheidswandelen, enz. Dit in nauwe samenwerking met de verschillende lokale sportverenigingen en gemeentelijke sportdienst. Hierdoor is er een platform gecreëerd waar mensen elkaar ontmoeten en versterken in het onderhouden en/of het verbeteren van het reeds behaalde beweegresultaat.